Chủ đề: Khách hàng Doanh nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Khách hàng Doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 17/02/2020

Từ ngày 1/8, VPBank sẽ thực hiện miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, miễn phí đăng ký và miễn phí thường niên của dịch vụ VPBank Online đối với tất cả các khách hàng doanh nghiệp mới đăng k