khoa học công nghệ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khoa học công nghệ, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên phát triển và áp dụng kỹ thuật số, điều này đang làm thay đổi phương thức sản xuất, tác động rất mạnh đến việc làm và cơ cấu việc làm của nền kinh tế.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã giao đơn vị phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát quy hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề dịch vụ nông thôn.

Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp; nâng cao tiềm lực nghiên cứu phát triển.

Đây là một trong những nội dung phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ được nêu trong Thông báo chung số 2787-TB/BCSĐ-TU về...

Sáng 21/1 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác ngành của năm 2019...