KIỀM CHẾ COVID-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về KIỀM CHẾ COVID-19, cập nhật vào ngày: 03/07/2020

Trong mùa dịch Covid-19, tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam thấp hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực ngoại trừ Myanmar và Lào.