kinh tế - xã hội năm 2022

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kinh tế - xã hội năm 2022, cập nhật vào ngày: 27/09/2022

Thực hiện định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị đã chọn công nghiệp năng lượng là một trong những lĩnh vực đột phá của tỉnh.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/TW, với mục tiêu phát triển Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là hình mẫu phát triển xanh của cả nước...

7 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực, công nghiệp, du lịch. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 5035/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương,... về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.