Kỹ sư Đoàn Khắc Trung

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kỹ sư Đoàn Khắc Trung, cập nhật vào ngày: 26/10/2020

Đó là chia sẻ của kỹ sư Đoàn Khắc Trung – Trưởng Ban Chiến dịch thi công Bệnh viện dã chiến (BVDC) tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng).