Lão Tử trong Đạo Đức kinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lão Tử trong Đạo Đức kinh, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Như một tiền bối quy hoạch gia đã nói, đô thị hóa là một quá trình không thể đảo ngược, tức là chúng ta đang vun vút trên con tàu một chiều và không thể quay lại vị trí cũ.