Lọc dầu nghi sơn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Lọc dầu nghi sơn, cập nhật vào ngày: 10/07/2020

Do thời gian qua xảy ra sự cố tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) gây gián đoạn tại phân xưởng sản xuất xăng A95 trong một tuần, gây ảnh hưởng đến nguồn cung ứng xăng A95.