lớp 10 trường công lập

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lớp 10 trường công lập, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Theo kế hoạch, ngày mai 28/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố.