Luật bảo hiểm y tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Luật bảo hiểm y tế, cập nhật vào ngày: 11/12/2023

Trong năm học 2022-2023, các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên cần hiểu rõ hơn về chính sách, quyền lợi của các em học sinh sinh viên.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BHXH phê duyệt người đủ điều kiện được thí điểm bổ sung giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT.

Năm 2020, mức hưởng BHYT không thay đổi nhưng mức thanh toán trực tiếp lại tăng do tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020.

Sở Y tế Hà Nội vừa vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-SYT về việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế - ngành Y tế Hà Nội năm 2019.

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT)

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), có hiệu lực thi hành từ ngày 01-12-2018.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.