mức phát thải ròng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mức phát thải ròng, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Thế giới cần thúc đẩy sự chuyển đổi sang xu hướng xanh với các tòa nhà tiết kiệm năng lượng và xây dựng các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.