MỨC TĂNG TRƯỞNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về MỨC TĂNG TRƯỞNG, cập nhật vào ngày: 06/07/2020

Là mức tăng thấp nhất từ năm 2011, nhưng so với các nước trong khu vực và thế giới, đây vẫn là mức tăng trưởng khá.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán kinh tế toàn cầu sẽ giảm khoảng 5,2% trong năm nay, thay vì mức tăng trưởng 2,5% như dự kiến hồi đầu năm.