ngân sách 2020

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngân sách 2020, cập nhật vào ngày: 29/11/2020

Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2020; tăng cường quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu...