những điều không nên khi cúng ông công ông táo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về những điều không nên khi cúng ông công ông táo, cập nhật vào ngày: 28/10/2020

Hóa vàng mã trong lễ cúng ông Công ông Táo nên được thực hiện trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp và gia chủ cũng nên hóa vàng một cách văn minh.