Nỗi lo hỏa hoạn trong đô thị lớn

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Những tòa nhà cao ngút trong các đô thị mọc lên như nấm không chỉ là nỗi lo về ô nhiễm, tiếng ồn mà trên hết còn là nỗi lo an toàn cháy nổ.