nuôi trồng biển

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nuôi trồng biển, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Việt Nam có rất nhiều lợi thế để phát triển nuôi biển, là quốc gia đứng thứ 4 thế giới về nuôi trồng thủy sản.