ông Trần Hữu Linh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ông Trần Hữu Linh, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Hàng loạt vụ vi phạm chất lượng xăng dầu đã bị triệt phá, khởi tố nhưng vì lý do gì các tổ chức, cá nhân vẫn nhắm mắt làm liều và bấp chấp mọi thủ đoạn.