phun thuốc trừ sâu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phun thuốc trừ sâu, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Máy bay không người lái được xem là một bước đột phá của ngành sản xuất nông nghiệp. Việc sử dụng máy bay không người lái sẽ làm giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.