QUẢNG BÁ DU LỊCH

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về QUẢNG BÁ DU LỊCH, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Dự án “Google Arts and Culture - Kỳ quan Việt Nam” trên nền tảng trực tuyến nhằm lưu trữ và quảng bá các thắng cảnh tự nhiên, di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận cho TG chiêm ngưỡng.

Vừa khởi động kích cầu du lịch nội địa chưa bao lâu, ngành du lịch buộc phải tính xa tới các giải pháp thu hút khách quốc tế sau đại dịch Covid-19. Một trong những gợi mở từ các chuyên gia quốc tế là tranh thủ...