quy định mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quy định mới, cập nhật vào ngày: 18/09/2021

Một trong những nội dung chú ý nhất trong Dự thảo là chỉnh sửa, bổ sung theo hướng quy định cụ thể các trường hợp xếp hạng D (Yếu) và hạng E (Yếu kém) các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

BHXH Việt Nam vừa có Công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị làm rõ thêm một số nội dung trong Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH.

Các gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp GCN đến hết ngày 28/2/2021.

Quy định mới về chăm sóc sức khoẻ cho lao động nữ, nộp ít nhất ba phần tư tài sản tham ô sẽ được miễn tử hình... là chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 2/2021.

Nghị định 148/2020NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 08/02/2021 đã thay đổi nhiều quy định liên quan đến sổ đỏ trong Luật Đất đai 2013.

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2021 căn cứ theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, Luật về thuế sửa đổi 2014 và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gi

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế.

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và các trường hợp tinh giản biên chế; thưởng Tết có thể không phải bằng tiền; "Khai tử" dịch vụ đòi nợ thuê… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021.

Từ ngày 20/12/2020, cán bộ, công chức; người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên… sẽ phải có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm.

Bộ Luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Trong đó, có nhiều điểm mới về tiền lương, thưởng đối với người lao động.

Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài sẽ bãi bỏ vào ngày 30/12/2020 tới đây.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn sẽ bị công khai tên, địa chỉ, MST, 5 trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế,... là một trong những chính sách mới về thuế, kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 12.

Ngành đường sắt sẽ áp dụng những quy định mới về đổi, trả vé tàu cho những hành khách mua vé giảm giá.