quy tắc 5k

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quy tắc 5k, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP.HCM chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định theo 6 tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19.

Mỗi quốc gia, dựa trên nền tảng hạ tầng y tế, đã, đang và sẽ đưa ra những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khác nhau. Song tựu chung “lấy con người làm trung tâm”, bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ số một!

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, một số hoạt động ở Hà Nội như thể dục, thể thao nơi công cộng được nới lỏng trở lại sau gần 1 tháng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.