rụng lá bất thường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rụng lá bất thường, cập nhật vào ngày: 26/10/2021

Cũng theo người dân cho biết, hiện tượng lá những cây sưa bị rụng bất thường khoảng 3-4 ngày nay. Lá rụng xuống dưới chủ yếu là lá non, lá còn xanh và cả lá già.