sĩ số lớp học vượt quá quy định

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sĩ số lớp học vượt quá quy định, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Năm học 2018 - 2019, Hà Nội có 2.689 trường và 1.986.809 học sinh (tăng 48 trường và tăng gần 110.000 học sinh). Trong đó, công lập có 2.182 trường với 1.734.596 học sinh và trường tư thục có 507 trường với 252.213 học sinh.