tái khởi động du lịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tái khởi động du lịch, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về việc "Tái khởi động du lịch" trong bối cảnh bình thường mới. Trong đó, an toàn là yếu tố tiên quyết, được chú trọng hàng đầu.