thâm việt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thâm việt, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Năm 2019, Sở Xây dựng TP Hải Phòng đã đi thanh tra và kiểm tra một số KCN và phát hiện ra các nhiều trường hợp không có giấy phép xây dựng hoặc sai giấy phép, sai quy hoạch...