thế nào là lãi suất thực

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thế nào là lãi suất thực, cập nhật vào ngày: 29/06/2022

Lãi suất thực được tính xấp xỉ bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát. Đây là công thức tính lãi suất thực mà nhà đầu tư hy vọng nhận được sau khi trừ đi lạm phát.