Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thống đốc Ngân hàng nhà nước, cập nhật vào ngày: 26/05/2020

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành ngân hàng bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2019, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2019.

Sáng 10/1, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã ra công bố về việc tiếp tục tiến hành giảm lãi suất cho vay đối với 5 đối tượng ưu tiên theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.