Thu hồi áo phao bơi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thu hồi áo phao bơi, cập nhật vào ngày: 25/11/2020

Nguyên nhân thu hồi là sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về độ nổi trên mặt nước theo Tiêu chuẩn Úc số AS 4758.1:2015 cho sản phẩm áo phao bơi...