thuế doanh nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thuế doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, tính chung các chính sách miễn giảm thuế thực hiện từ đầu năm 2021 và đang được đề xuất bổ sung thì số tiền thuế, phí, lệ phí,.. sẽ hỗ trợ cho DN, người dân trên 138.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, số thu nộp ngân sách nhà nước từ các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ rất lớn. Tuy nhiên để quản lý thuế từ của các đơn vị này thì cần phải có mô hình quản lý thật sự phù hợp.

Chính sách này dự kiến áp dụng ngay từ ngày 1/7/2020, sớm hơn so với lộ trình ban đầu dự kiến áp dụng từ 1/1/2021.

Để tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định và áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập.

Để tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định và áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập.