thùng thư tại chung cư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thùng thư tại chung cư, cập nhật vào ngày: 17/01/2022

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Thông tư 30/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc lắp đặt hộp thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng.