Tiêu chuẩn rau sạch của Vietgap

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tiêu chuẩn rau sạch của Vietgap, cập nhật vào ngày: 01/12/2020

VietGAP là cụm từ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí được quy định. Vậy tiêu chuẩn rau sạch của VietGAP là gì?