Theo phapluatxahoi.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo phapluatxahoi.vn, cập nhật vào ngày: 04/10/2022

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 1359/UBND-KT về tiếp tục hoàn thiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) cấp thành phố.

Ban Chỉ đạo 389/TP TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 369/BCĐ389/TP-CQTT về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Báo cáo số 116/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững đến năm 2030.

Ngày 7/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2022.

Thị trường cà phê tiếp tục chứng kiến một phiên tăng mạnh nữa về giá ở cả thị trường trong nước và thế giới.

Ngày 5/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về thực hiện năm 2021 triển khai đề án huy động người Việt Nam từ nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ngày 4-5.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1272/UBND-KT về triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2021.

Từ ngày 3-5-2021, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư 19/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển” giai đoạn 2021-2025.

Nghiêm cấm việc dùng tài khoản cá nhân, thuê mượn hoặc nhờ tài khoản của cơ quan, đơn vị khác để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ nước ngoài tài trợ cho các dự án.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1042/UBND-KH&ĐT về việc tăng cường công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc TP. Hà Nội năm 2021.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 1048/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành 5 quyết định về việc cho phép các đơn vị sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.