Theo Vi Anh/Đô thị mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Vi Anh/Đô thị mới, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

Phường Định Công rộng khoảng 175,5ha, trong đó có phần không nhỏ là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích nên thường phát sinh vi phạm.