Theo Hữu Trà/ Đô thị mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Hữu Trà/ Đô thị mới, cập nhật vào ngày: 05/08/2021

352 tỷ đồng là tổng số tiền Tổng công ty Điện lực miền Trung dự kiến hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho hơn 3.450 khách hàng dùng điện bị ảnh hưởng Covid-19 đợt 3 trên địa bàn các tỉnh, TP miền Trung – Tây Nguyên.