Theo Thống Nhất/hanoimoi.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Thống Nhất/hanoimoi.vn, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Trong hai ngày 14 và 15/6, gần 8.000 học sinh trên địa bàn Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 song bằng tú tài năm học 2021 - 2022.

Công tác tổ chức kỳ thi đã nhận được sự quan tâm, chung sức của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương...