Theo Thanh Thủy/baodautu.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Thanh Thủy/baodautu.vn, cập nhật vào ngày: 22/01/2022

Tài trợ chuỗi cung ứng hay cho vay đối tượng sinh viên là những gợi mở được TS. Cấn Văn Lực đưa ra hướng đến sự đa dạng hóa hoạt động, sản phẩm của các công ty tài chính.