Theo P.V/giadinhvietnam.com

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo P.V/giadinhvietnam.com, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.