Theo Thanh Hà/Hà Nội Mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Thanh Hà/Hà Nội Mới, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Ngày 27/7, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số TP. Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (số 174/KH-UBND).