Theo Quốc Quân - Nguyễn Chiêm/Đô Thị Mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Quốc Quân - Nguyễn Chiêm/Đô Thị Mới, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Giải quyết khiếu nại của khách hàng theo kiểu "câu giờ" nhưng Manulife Việt Nam vội vàng chấm dứt hợp đồng khi khách hàng yêu cầu như kiểu “sống chết mặc bay”?!