Theo Hoàng Minh( Tổng hợp)/baodansinh.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Hoàng Minh( Tổng hợp)/baodansinh.vn, cập nhật vào ngày: 07/05/2021

Trước những diễn biến mới và phức tạp của dịch COVID-19, đến nay, toàn bộ học sinh của Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đà Nẵng và một bộ phận học sinh của Yên Bái, Hưng Yên tạm dừng đến trường.