Theo Đức Thịnh/kinhtemoitruong.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Đức Thịnh/kinhtemoitruong.vn, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Để thực hiện mục tiêu xã hội không than đá, chỉ tính riêng bốn khu vực là Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, sẽ cần khoản đầu tư lên đến 8.500 tỉ yen trong giai đoạn 2021 - 2050.