Theo HP/phapluatxahoi.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo HP/phapluatxahoi.vn, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Ngày 27/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về tổ chức thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (SPCNNT) tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2021.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3537/VP-KGVX đề nghị các sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng về tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đồ chay.

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2021.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá, có hiệu lực kể từ ngày 15-5-2021.

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn các Cục Thuế trên cả nước giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ.

Văn phòng Quốc hội tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 100 phóng viên báo chí tham dự và đưa tin về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Ngày 9/3, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND, triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố đến năm 2020.