Theo Bản Sa/Pháp luật và Xã hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Bản Sa/Pháp luật và Xã hội, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên phát triển và áp dụng kỹ thuật số, điều này đang làm thay đổi phương thức sản xuất, tác động rất mạnh đến việc làm và cơ cấu việc làm của nền kinh tế.