Minh Hoàng/Đô Thị Mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Minh Hoàng/Đô Thị Mới, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Hoàng Long Huresu từ chối XKLĐ cho 131 người, bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, nguyên Phó Giám đốc của doanh nghiệp này có thể là mắt xích quan trọng.