Theo Hải Nam, Nguyễn Thương/Reatimes.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Hải Nam, Nguyễn Thương/Reatimes.vn, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Một trong những đóng góp lớn của ngành tài chính tiêu dùng trong hơn 10 năm qua chính là vai trò trong đẩy lùi tín dụng đen.