Xuân Quang

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Xuân Quang, cập nhật vào ngày: 09/12/2023

Nhiêu vấn đề cần làm rõ tại dự án Khu dân cư phố Chợ tại khu nội thị số 02, Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn như, quyết định giao đất, công nhận chủ đầu tư, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội...

Mặc dù tòa án đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Bắc - Trung - Nam nhưng chi cục thi hành án dân sự thành phố vẫn ra quyết định thi hành bản án. Vụ việc đang gây ra những tranh cãi pháp lý.