Theo Hà Phương/baodansinh.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Hà Phương/baodansinh.vn, cập nhật vào ngày: 07/12/2021

Theo hướng dẫn này, doanh nghiệp đủ an toàn để sản xuất khi nguy cơ lây nhiễm dưới 30% và phải thực hiện 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ-ăn tại chỗ-nghỉ tại chỗ) theo phương án giãn cách, chia ca kíp đảm bảo an toàn.