Theo Hà Phong - Đào Thắm/Laodongthudo.vn

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Hà Phong - Đào Thắm/Laodongthudo.vn, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Nhằm thực hiện quyết liệt, triệt để, có hiệu quả việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và TP. Hà Nội, nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã triển khai mô hình “Gia đình an toàn Covid-19”.