Tuấn Anh-Đăng Hữu/Reatimes

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tuấn Anh-Đăng Hữu/Reatimes, cập nhật vào ngày: 17/01/2022

Việc chuyển đổi từ đất trồng ngô sang đất trồng rau theo hướng an toàn ở xã Văn Đức đang đem lại hiệu quả rõ rệt. Thu nhập kinh tế của các hộ gia đình cũng cao hơn hẳn so với trước.

Với nhiều loại rau từ rau ăn lá đến rau ăn củ rau gia vị, trung bình mỗi năm xã Văn Đức xuất ra thị trường trên dưới 40.000 tấn rau các loại, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và trở thành vùng cung cấp sau an toàn lớn nhất cho Hà Nội.