Theo Duy Phan tổng hợp/Theo Gia Đình Việt Nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Theo Duy Phan tổng hợp/Theo Gia Đình Việt Nam, cập nhật vào ngày: 02/02/2023

Việc xuất hiện những tờ 100 USD siêu giả gần đây không chỉ gây khó khăn cho nghiệp vụ ngân hàng, mà còn khiến người dân lo lắng, e ngại khi giao dịch bằng USD.