Minh Đỗ - Nguyễn Bá

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Minh Đỗ - Nguyễn Bá, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

Với sự tín nhiệm, HĐND tỉnh Hà Nam đã bầu ông Trương Quốc Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Người dân cũng kỳ vọng tân Chủ tịch sẽ mang đến sự phát triển bứt phá cho địa phương.